top of page

Chính sách vận chuyển

Quý khách vui lòng liên hệ

số điện thoại: 0912 302 682

hoặc

email hien@tailorduong.vn

để biết thêm chi tiết.

Xin chân thành cảm ơn.

Chính sách đổi - trả

Quý khách vui lòng liên hệ

số điện thoại: 0912 302 682

hoặc

email hien@tailorduong.vn

để biết thêm chi tiết.

Xin chân thành cảm ơn.

bottom of page